Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.5.1

Hieronder volgt een overzicht van de grootste wijzigingen in het Afsprakenstelsel ten opzichte van release 1.5.1 en een grove schatting van de impact die de wijziging heeft op de deelnemers.

Verplichte wijzigingenImpact DVPImpact DVZAOptionele wijzigingenImpact DVPImpact DVZAOverige wijzigingenImpact DVPImpact DVZA

Wijzigingen PKIoverheid

De wijzigingen vanuit RFC0065 (Patch), AF-1349 Gebruik publieke certificaten in afsprakenstelsel 1.5 zijn doorgevoerd. Voor partijen die op 25-02-2022 al deelnemer waren van MedMij heeft dit niet direct impact. De wijzigingen gelden wel direct voor nieuwe deelnemers. Bestaande deelnemers moeten voor 04-12-2022 voldoen aan de nieuwe eisen.

GeenGeen


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.