Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.6

Op de pagina Changelog release 1.6 en de onderliggende pagina's zijn de wijzigingen beschreven die zijn uitgevoerd voor deze versie van het afsprakenstelsel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.