Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.6.0

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in het afsprakenstelsel die zijn doorgevoerd in het kader van release 1.6.0. Ook is aangegeven op welke deelnemers de wijziging impact heeft.

Optionele wijzigingenImpact DVPImpact DVA
RFC0075 - Extra controle vertegenwoordigdeXX


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.