Skip to main content
Skip table of contents

Correcties op release 1.4.0

Met deze pagina worden alle correcties, voorziene en doorgevoerde, bijgehouden op deze release van het MedMij Afsprakenstelsel. Bij correcties gaat het om aanpassingen die de inhoudelijke strekking van de tekst van het MedMij Afsprakenstelsel niet raken. Voorbeelden zijn:

  • gebroken of foute verwijzingen;
  • fouten in terminologie;
  • weggevallen passages;
  • taalfouten.

Om te voorkomen dat lezers van het MedMij Afsprakenstelsel voortdurend een lijst van errata zouden moeten raadplegen, worden de correcties doorgevoerd in de hoofdtekst. Onderstaande tabel geldt daarbij als vastlegging van de correctiegeschiedenis.

NrPagina('s)Correctie(s)RedenAangepast op
140001Toelichting verwerkingsverantwoordelijkheidGebroken link naar Juridisch kader hersteld.Correctie20210506
140002Overeenkomsten en rechtsrelatiesGebroken links naar Modelverwerkersovereenkomst hersteldCorrectie20210614
140003Resource interfaceCorrectie: Flow mag worden voortgezet bij uitzondering 6Correctie20210709
140004Authorization interfaceCorrectie: Tabel inhoud verschoven, nu gecorrigeerdCorrectie20210712
140005Functie Server AuthenticationCorrectie: Uitzondering met betrekking tot het gebruik van EV-certificaten voor M2M toepassingen toegevoegd aan regel 6d.Correctie20210715
140006XML-schema'sCorrectie:  Definitie van Zorgaanbiedernaam in scheme portabiliteitsrapportage bijgewerkt.Correctie20210720

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.