Skip to main content
Skip table of contents

Correcties op release 1.5.1

Op deze pagina worden alle correcties, voorziene en doorgevoerde, bijgehouden op deze release van het MedMij Afsprakenstelsel. Bij correcties gaat het om aanpassingen die de inhoudelijke strekking van de tekst van het MedMij Afsprakenstelsel niet raken. Voorbeelden zijn:

 • gebroken of foute verwijzingen
 • fouten in terminologie
 • weggevallen passages
 • taalfouten.

Om te voorkomen dat lezers van het MedMij Afsprakenstelsel voortdurend een lijst van errata zouden moeten raadplegen, worden de correcties doorgevoerd in de hoofdtekst. Onderstaande tabel geldt daarbij als vastlegging van de correctiegeschiedenis.

NrPagina('s)Correctie(s)RedenAangepast op
151001
 • Verantwoordelijkheden, Core
 • Opvragen Gegevensdienstnamenlijst
Verschillende foutieve links verbeterd en typefouten aangepastCorrectie

 

151002
 • XMLschema's
 • Normenkader informatiebeveiliging
De content werd dubbel getoond. Dit is gecorrigeerdCorrectie

 

151003Verantwoordelijkheden, CoreAan core.alst.100 is een alert toegevoegd die beschrijft dat endpoints uniek moeten zijn per gegevensdienst.Verduidelijking

 

151004Extensie VertegenwoordigingEisen betreffende extra controle toegevoegdCorrectie

 

151005A.18.2.3 (1) Beoordeling van technische nalevingWhitebox vervangen door greybox, zoals eerder bedoeld in RFC0066Correctie

 

151006Opvragen AanbiederslijstCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

151007Opvragen OAuth Client ListCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

151008VerzamelenCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

151009DelenCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

151010AbonnerenCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

151011NotificerenCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

151012Functies en gegevensCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

151013
 • Toestemmingsverklaring
 • Toestemmingsverklaring Abonneren

RFC0083 Verruiming toegestane verbijzonderingen toestemmingen

Correctie

 

151014
 • Deelnemersovereenkomst DVP
 • Deelnemersovereenkomst DVA
 • Intentieverklaring DVP
 • Intentieverklaring DVA

RFC0082 Adreswijziging stichting MedMij

Correctie

 

151015A. 9.4.1 Beperking toegang tot informatieRFC0053 was niet volledig doorgevoerd. Naast SMS wordt nu ook e-mail als zwakkere tweede factor beschreven.Correctie

 

151016AanbiedersnamenbeleidEr werd nog twee keer verwezen naar zorgaanbieder, daar waar verwezen moet worden naar aanbieder.Correctie

 

151017Normenkader informatiebeveiligingHet Word-bestand dat als template dient voor de Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage is vervangen door een Excelbestand.Correctie

 

151018Logo schermen addendumHet logo met nieuw label wordt nu ook getoond op de voorbeeldschermen in het addemdum.Correctie

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.