Skip to main content
Skip table of contents

Dienstverleningsoverdrachtsbeleid


Een Dienstverlener aanbieder kan, op verzoek van de Aanbieder, het ontsluiten van een Gegevensdienst namens die Aanbieder van een andere Dienstverlener aanbieder overnemen. In zo'n geval moet de overnemende Dienstverlener aanbieder erkend zijn als ontsluiter van die gegevensdienst en bij Stichting MedMij kunnen aantonen de overname te hebben afgestemd. Uit de afstemming moet minimaal blijken dat het moment van overname is afgestemd, zodat de continuïteit van dienstverlening zo hoog mogelijk blijft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.