Skip to main content
Skip table of contents

Extensie Abonneren

Inleiding

In de MedMij Core staan de functies Verzamelen, Delen, Beheren toestemmingen, Autoriseren en Authenticeren beschreven. Hiernaast kent het afsprakenstelsel nog twee functies, die nauw aan elkaar gelinkt zijn. Het gaat om Abonneren en Notificeren. Daar waar Verzamelen, Delen, Autoriseren en Authenticeren tot de essentie behoren van het in de regie plaatsen van de Persoon, vormen Abonneren en Notificeren een uitbreiding op deze functionaliteiten.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.