Skip to main content
Skip table of contents

MedMij Extensies

Inleiding

Alle in de MedMij Core beschreven onderwerpen vormen de essentie van het MedMij Afsprakenstelsel. Deze onderwerpen zijn noodzakelijk om de Persoon in de regie te stellen over de eigen gezondheidsgegevens. Extensies vormen een uitbreiding van functionaliteiten, waarmee de regie van de gebruiker uitgebouwd wordt.

Informatie

De extensies zijn beschreven als optionele functionaliteit die geen impact heeft op de interoperabiliteit tussen deelnemers die dit (nog) niet ondersteunen.

Wanneer een aanbieder één of meer optionele functionaliteiten wil aanbieden, vormt dit onderdeel van het acceptatieproces. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.