Skip to main content
Skip table of contents

Intentieverklaringen

De Intentieverklaringen expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Er is een Intentieverklaring Dienstverlener persoon en een Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. De inhoud van de verklaring is voor beide rollen hetzelfde, de terminologie is per verklaring toegespitst op de rol.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.