Skip to main content
Skip table of contents

Toetreding

Toetreding beschrijft de afspraken rondom toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel. Hierbij beschrijft het Toetredingsbeleid de belangrijkste kaders en het Toetredingsproces de processtappen. De Zelfverklaring integriteit en Intentieverklaringen zijn documenten die in het toetredingsproces worden gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.