Skip to main content
Skip table of contents

Juridische context


De juridische context bestaat uit:

  • Het Juridisch kader, waarin de relevante wet- en regelgeving wordt geanalyseerd. De analyse biedt inzicht voor deelnemers en de beheerorganisatie over de eisen die de wet aan hen stelt, en biedt daarnaast een onderbouwing voor een aantal andere afspraken binnen het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Een beschrijving van het stelsel van Overeenkomsten en rechtsrelaties die gelden binnen het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Een analyse van de verwerkingsverantwoordelijkheden voor de gegevensuitwisseling via het MedMij Afsprakenstelsel. De analyse biedt inzicht voor deelnemers en de beheerorganisatie over de eisen die de wet aan hen stelt, en biedt daarnaast een onderbouwing voor en toelichting op een aantal andere afspraken binnen het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Een toelichting op de verantwoordelijkheden en normen voor deelnemers die voortvloeien uit de AVG. Daarbij is op onderdelen aangegeven wat het MedMij Afsprakenstelsel hierop aanvullend of invullend vereist evenals eventuele opmerkingen of aandachtspunten voor deelnemers.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.