Skip to main content
Skip table of contents

Opvragen OAuth Client List


Inleiding

In de stroomdiagrammen en op andere plekken in dit afsprakenstelsel wordt met de afkorting OCL verwezen naar de OAuth Client List.

Businesslaag

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

Applicatie- en technologielaag


In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

Beide interacties met MedMij Registratie zijn backchannel-verkeer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.