Skip to main content
Skip table of contents

Rollen, Vertegenwoordiging

Rollenmodel

Als er sprake is van vertegenwoordiging dan worden de rollen uit de Core uitgebreid.

Persoon kan bij vertegenwoordiging één van twee rollen hebben:

 • Vertegenwoordiger, die informatie uitwisselt via een PGO, of
 • Vertegenwoordigde, waarop de informatie betrekking heeft.

Als een Persoon informatie ophaalt dat betrekking heeft op de Persoon zelf, dan is er geen sprake van vertegenwoordiging. Bij vertegenwoordiging zijn altijd twee Personen betrokken, waarbij de ene persoon informatie uitwisselt die betrekking heeft op een andere persoon.  Eén Persoon kan Vertegenwoordiger zijn voor één of meerdere vertegenwoordigden. Vertegenwoordiging is mogelijk op basis van:

 1. een vrijwillige Machtiging die is geregistreerd in het Machtigingenregister.
 2. een wettelijke Machtiging op grond van het ouderlijk gezag die is geregistreerd in het Basis Register Persoonsgegevens (BRP) en verkregen kan worden met behulp van de (landelijke) Voorziening ouderlijk gezag.

Roldefinities

Business

 • Vertegenwoordigde
  • Een Persoon die een (specifieke) machtiging verleent aan een andere partij (de gemachtigde).
 • Vertegenwoordiger
  • Een Persoon die op grond van een Machtiging de bevoegdheid verkrijgt om in naam van de Vertegenwoordigde bepaalde handelingen te verrichten waarvan de rechtsgevolgen worden toegerekend aan de Vertegenwoordigde.
  • Een partij die op grond van een Machtiging de bevoegdheid verkrijgt om in naam van de Machtigingsverlener (lees: Vertegenwoordigde) bepaalde handelingen te verrichten waarvan de rechtsgevolgen worden toegerekend aan de Machtigingsverlener (lees: Persoon).

Applicatie

 • Machtigingenregister
  • Een partij die de verantwoordelijkheid heeft voor het registreren, beheren, controleren van machtigingen en andere bevoegdheden en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden (c.q. het op verzoek van de handelende natuurlijk persoon verstrekken van machtigingsverklaringen).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.