Skip to main content
Skip table of contents

Beëindigingsverklaring langdurige toestemming, Core


Als een Persoon in het overzicht gekozen heeft een toestemming te verwijderen, moet dit scherm getoond worden. Zo is de Dienstverlener aanbieder zeker dat het om een bewuste actie van de Persoon gaat en kan de toestemming daadwerkelijk verwijderd worden.

Aanbevolen wordt om aan het scherm ook de knop ‘Annuleren’ toe te voegen. Kiest een Persoon voor annuleren dan komt deze terug op de Overzichtspagina toestemmingen, Core. Hierbij hoeven er geen error codes mee teruggeven te worden.

Tekst

Titel: Beëindiging toestemming

Eerder gaf je <Naam Aanbieder> toestemming om gegevens die <Naam Aanbieder> heeft te delen met <Naam PGO>

Als je dit niet meer wilt, kun je de toestemming intrekken. <Naam Aanbieder> mag jouw gegevens niet meer delen met <Naam PGO>

Voorbeeld
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.