Skip to main content
Skip table of contents

Bevestigingsverklaring Delen, Core


Na het succesvol authenticeren van de Persoon wordt, mits het resultaat van de ontvankelijkheidstoets positief is, de bevestigingsverklaring getoond aan de Persoon. De Dienstverlener aanbieder toont welke gegevens gedeeld mogen worden.

De tekst onder het kopje toelichting mag ook worden weergegeven in een uitklapbaar toelichtingsvenster.

Tekst

Titel: Bevestigingsverklaring

Ik wil persoons- en medische gegevens delen met <Naam Aanbieder>.

Jouw zorgverlener bepaalt daarna of hij deze informatie opneemt in jouw medisch dossier en/of gebruikt voor jouw behandeling.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam en geboortedatum. Medische gegevens zijn gegevens die jouw zorgverlener bijhoudt over jouw behandeling, bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt en bloeduitslagen.

Hierbij geef ik <Naam PGO> toestemming om de volgende gegevens te delen met <Naam Aanbieder>.

  • <NaamGegevensdienst>

  • <NaamGegevensdienst>


Toelichting

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s), zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft de Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. Het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

<NaamZorgaanbieder> wil zeker weten dat je je persoons- en/of medische gegevens met hem wil delen. Na jouw toestemming worden de gegevens vanuit je PGO naar <NaamZorgaanbieder> gestuurd. Het is aan je zorgverlener om te beslissen of hij de informatie die je met hem deelt opneemt in je medische dossier.

Voorbeeld


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.