Skip to main content
Skip table of contents

Foutpagina niet ontvankelijk, Core


Als de ontvankelijkheidstoets wordt uitgevoerd tijdens de afhandeling van de authorization interface en deze negatief beantwoord wordt, moet de Dienstverlener aanbieder een functionele foutpagina tonen. Ontvankelijkheid voor gegevens kan de Aanbieder beïnvloeden vanuit het bronsysteem. Daarom moet de Persoon contact opnemen met de Aanbieder om na te gaan wat er aan de hand is.

Tekst

Titel: Gegevens kunnen niet verstuurd worden

Je kunt geen gegevens sturen naar <Naam Aanbieder>. Dit kan komen omdat:

  1. <Naam Aanbieder> nog geen gegevens van jou in de computer heeft;
  2. Je bent jonger dan 16 jaar;
  3. De computer van <Naam Aanbieder> geen gegevens kan ontvangen.

Neem voor meer informatie contact op met <Naam Aanbieder>.

Voorbeeld

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.