Skip to main content
Skip table of contents

Foutpagina onbeschikbaarheid gegevens, Core


Als de beschikbaarheidstoets wordt uitgevoerd tijdens de afhandeling van de authorization interface en deze negatief beantwoord wordt, moet de Dienstverlener aanbieder een functionele foutpagina tonen. Beschikbaarheid van gegevens kan de Aanbieder beïnvloeden vanuit het bronsysteem. Daarom moet de Persoon contact opnemen met de Aanbieder om na te gaan wat er aan de hand is.

Tekst

Titel: Gegevens niet beschikbaar

Je kunt geen gegevens van <Naam Aanbieder> in je PGO zetten. Dit kan komen omdat:

  1. Je gegevens niet in het systeem van <Naam Aanbieder> staan;
  2. Je jonger bent dan 16 jaar;
  3. In de computer van <Naam Aanbieder> staat dat jouw gegevens niet beschikbaar gesteld worden.

Neem voor meer informatie contact op met <Naam Aanbieder>.

Voorbeeld


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.