Skip to main content
Skip table of contents

Interfaces, Vertegenwoordiging

Inleiding

De interfacebeschrijvingen bevatten binnen deze extensie alleen de uitbreidingen / wijzigingen op de interfaces uit de MedMij Core. Voor een volledig beeld van de verantwoordelijkheden moeten de interfacebeschrijvingen daarom gecombineerd worden met die uit de MedMij Core.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.