Skip to main content
Skip table of contents

Landingspagina Delen, Core

De Dienstverlener aanbieder dient de landingspagina (met mogelijkheid om in te loggen) aan de Persoon voor te leggen wanneer de Persoon gezondheidsgegevens wil uitwisselen met de Aanbieder en er nog geen toestemming (voor onbepaalde tijd) is gegeven. Daarnaast moet de Dienstverlener aanbieder ditzelfde scherm tonen als de Persoon bestaande langdurige toestemmingen wil beheren.

De tekst onder het kopje toelichting mag ook worden weergegeven in een uitklapbaar toelichtingsvenster.

Tekst

Titel: Gegevens versturen

Wil je gegevens sturen naar <Naam Aanbieder>? Log dan in met DigiD, zodat <Naam Aanbieder> weet wie jij bent. De gegevens worden in de computer van <Naam Aanbieder> gezet.

Toelichting

Voor de verbinding met de computer van <Naam Aanbieder> heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. <Naam PGO> volgt deze regels. Als <Naam Aanbieder> zeker weet wie jij bent en de gegevens wil ontvangen, stuurt je PGO de gegevens via een veilige MedMij-verbinding naar <Naam Aanbieder>

 VoorbeeldJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.