Skip to main content
Skip table of contents

Landingspagina Verzamelen, Core

De Dienstverlener aanbieder dient de landingspagina (met mogelijkheid om in te loggen) aan de Persoon voor te leggen wanneer de Persoon gezondheidsgegevens wil uitwisselen met de Aanbieder en er nog geen toestemming (voor onbepaalde tijd) is gegeven. Daarnaast moet de Dienstverlener aanbieder ditzelfde scherm tonen als de Persoon bestaande langdurige toestemmingen wil beheren.

De tekst onder het kopje toelichting mag ook worden weergegeven in een uitklapbaar toelichtingsvenster.

Tekst


Titel: Gegevens ophalen

Wil je de gegevens die <Naam Aanbieder> over jou heeft in jouw PGO zetten? Dan heeft <Naam Aanbieder> jouw toestemming nodig om deze gegevens met <Naam PGO> te delen. Je kunt de toestemmingen die je eerder gegeven hebt ook aanpassen. Log in met DigiD om toestemming te geven of aan te passen.

Toelichting:

<Naam Aanbieder> mag niet zonder jouw toestemming gegevens delen met een andere partij (lees ook de privacy verklaring van <Naam Aanbieder>). Om toestemming te geven aan <Naam Aanbieder> log je in met je DigiD. Zo bewijs je wie je bent en weet <Naam Aanbieder> zeker dat jij de toestemming geeft.

Voor de verbinding met de computer van <Naam Aanbieder> heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. <Naam PGO> volgt deze regels. Als je toestemming hebt gegeven, worden je gegevens in je PGO gezet via de veilige MedMij-verbinding.

 Voorbeeld

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.