Skip to main content
Skip table of contents

OAuthclient-namenbeleid

In de OAuth-flow krijgt de Persoon een verzoek om toestemming voor de gegevensuitwisseling tussen een Aanbieder en de OAuthclient van de Dienstverlener persoon (zie Toestemmingsverklaring). In de OAuth Client list bieden we voor de bijbehorende toestemmingsverklaring een gebruiksvriendelijke naam aan voor de OAuthclient. Met deze lijst kan de Dienstverlener aanbieder de gebruiksvriendelijke naam van de OAuthclient vinden en gebruiken in de toestemmingsverklaring.

Het OAuthclient-namenbeleid beschrijft hoe een Dienstverlener persoon een voor de persoon herkenbare naam kiest, zonder dat door een te grote variëteit aan namen voor de Persoon onduidelijkheid ontstaat over de toestemming.

Wie kiest de OAuthclient-naam?

De Dienstverlener persoon bepaalt de gekozen naam en geeft deze door aan Stichting MedMij. Stichting MedMij stelt de naam vast.

Waar moet de OAuthclient-naam aan voldoen? 

  1. De naam moet gelijk zijn aan een handelsnaam van de Dienstverlener persoon, zoals opgenomen in het handelsregister;
  2. De naam is minimaal drie en maximaal 50 karakters lang;
  3. De naam mag niet te herleiden zijn tot een persoon;
  4. De naam mag het merk MedMij niet negatief beïnvloeden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.