Skip to main content
Skip table of contents

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst


Inleiding

In de stroomdiagrammen en op andere plekken in dit afsprakenstelsel wordt met de afkorting GNL verwezen naar de Gegevensdienstnamenlijst.

Applicatie- en technologielaag

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen. In de linkerbaan betekent dat: één DVP Server of één Authorization Server.

Beide interacties met MedMij Registratie zijn backchannel-verkeer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.