Skip to main content
Skip table of contents

Overzichtspagina toestemmingen, Core


De Persoon moet de mogelijkheid hebben gegeven toestemmingen in te trekken. Dit moet kunnen bij dezelfde partij als waar de toestemming is vastgelegd. Om de Persoon deze mogelijkheid te bieden, wordt op de landingspagina (voor Verzamelen) de optie getoond om toestemmingen aan te passen. Men komt dan op dit scherm, waarop een overzicht van de aan de Aanbieder gegeven toestemmingen. De persoon kan middels het prullenbak-symbool een toestemming weggooien (intrekken).

Tekst

Titel: Toestemmingen

Op deze pagina zie je welke toestemmingen je hebt gegeven aan <Naam Aanbieder>. Je kunt dit altijd aanpassen. Wil je met een PGO geen gegevens meer ophalen bij <Naam Aanbieder>? Trek de toestemming in door op het prullenbak-symbool achter de naam van de PGO te klikken. Je kunt altijd weer opnieuw toestemming geven.

PGOUitgiftedatum
<Naam PGO><Uitgiftedatum><Prullenbak-symbool>

Voorbeeld

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.