Skip to main content
Skip table of contents

Release- en versiebeschrijving

De releasebeschrijving beschrijft de belangrijkste kenmerken van de release. De versie betreft de versie van de release en duidt aan in welk stadium van ontwikkeling of besluitvorming de release zich bevindt. Een release die is vastgesteld door de Stichting MedMij. Aanpassing van het versienummers is alleen mogelijk wanneer conform het Change- en releasebeleid wijzing(en) worden doorgevoerd. Wijzigingen leiden altijd tot een nieuw versienummer.

Release

2023-05

Versie

2.0.0: Versie vastgesteld door het bestuur en de eigenaarsraad van Stichting MedMij.

Doel

Het bieden van de formele basis voor de eerste productiefase van MedMij, waarin het MedMij-netwerk operationeel zal zijn en dienstverlening aan de gebruikers plaatsvindt. Deelnemers sluiten een deelnemersovereenkomst af met de beheerorganisatie en committeren zich aan de afspraken.

Doelgroep
  • potentiĆ«le Deelnemers (Dienstverleners persoon en Dienstverleners zorgaanbieder)
  • Deelnemers
  • alle onderdelen van de MedMij-organisatie (Stichting MedMij, programma MedMij, MedMij Beheer)
  • andere geĆÆnteresseerden in het MedMij Afsprakenstelsel
Totstandkoming

De ontwikkeling van versie 1.6.0 tot versie 2.0.0 is uitgevoerd onder leiding van de MedMij-beheerorganisatie, in samenwerking met de Deelnemersraad en de Eigenaarsraad van MedMij, de Stichting MedMij en een keur aan andere betrokkenen bij MedMij.

Inwerkingtreding

Per datum van publicatie: 9 mei 2023

Operationeel toepassingsgebied
  • Allen die op 9 mei 2023 Deelnemer aan MedMij zijn. Deze Deelnemers zijn gehouden versie 2.0.0 te implementeren, zonder dat dit evenwel een heracceptatie vereist.
  • Allen die na 9 mei 2023 zullen starten met een MedMij-acceptatie. Die acceptatie zal conform Testbeleid uitgevoerd worden tegen versie 1.6.0 of versie 2.0.0 van het Afsprakenstelsel.
  • De MedMij-beheerorganisatie.
StatusAfsprakenset geformaliseerd via vaststelling door Stichting MedMij.
Functionele scope

Voor de wijzigingen zie Changelog versie 2.0.0.

Licentie

Creative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.