Skip to main content
Skip table of contents

Rollen, Zorg


Rollenmodel


Roldefinities

Business

RolDefinitie
ZorggebruikerEen Zorggebruiker is een Persoon die gebruikmaakt van een zorgaanbod, ook wel patiënten of cliënten genoemd.
Dienstverlener zorgaanbiederDienstverlener zorgaanbieder levert diensten aan de Zorgaanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.
ZorgaanbiederEen zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen aangaan met patiënten op grond van art. 7:446 BW en tevens de Gebruiker in het Aanbiedersdomein.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.