Skip to main content
Skip table of contents

Zorg

Inleiding

In deze versie van het afsprakenstelsel is Zorg het enige domein. Daarom verwijzen een aantal onderdelen van het afsprakenstelsel, binnen en buiten Architectuur en technische specificaties, naar dit domein. Dit zijn:

Zodra een ander domein aan het afsprakenstelsel wordt toegevoegd, moeten deze onderdelen worden herzien of er moeten nieuwe versies worden toegevoegd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.