Skip to main content
Skip table of contents

Statuten Stichting MedMij

De statuten van Stichting MedMij zijn een vertaling van de Rollen en formaliseren de positie van actoren binnen de governance.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.