Skip to main content
Skip table of contents

Toestemmingsverklaring, Core


De Dienstverlener aanbieder toont dit scherm als de Persoon succesvol is geauthenticeerd en het resultaat van de beschikbaarheidstoets, indien deze is uitgevoerd, positief is. De Persoon moet kunnen kiezen voor een toestemming voor onbepaalde tijd. Deze optie mag niet geselecteerd zijn, zonder dat de Persoon hiervoor heeft gekozen.

De tekst onder het kopje toelichting mag ook worden weergegeven in een uitklapbaar toelichtingsvenster.

Tekst

Titel: Toestemming geven

Wil je de gegevens die <Naam Aanbieder> over jou heeft in jouw PGO zetten? Dan heeft <Naam Aanbieder> jouw toestemming nodig om deze gegevens met <Naam PGO> te delen.

  • <Naam Aanbieder> mag voor onbepaalde tijd jouw gegevens delen met <Naam PGO>. Hierdoor hoef je niet elke keer opnieuw in te loggen met DigiD.

Toelichting

<Naam Aanbieder> mag niet zonder jouw toestemming gegevens delen met een andere partij (lees ook de privacy verklaring van <Naam Aanbieder>).

Toestemmingen zijn geldig voor onbepaalde tijd. Als je langer dan zes maanden geen gegevens in je PGO zet, is de langdurige toestemming niet meer geldig. De volgende keer dat je gegevens in jouw PGO wilt zetten, log je weer in met DigiD en geef je opnieuw toestemming.

Toestemmingen die je voor onbepaalde tijd geeft, kun je altijd aanpassen. Dit doe je door in je PGO naar <Naam Aanbieder> te zoeken en te kiezen voor 'Toestemmingen aanpassen'.

Voor de verbinding met de computer van <Naam Aanbieder> heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. <Naam PGO> volgt deze regels. Als je toestemming hebt gegeven, worden je gegevens in je PGO gezet via de veilige MedMij-verbinding.

Voorbeeld


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.