Skip to main content
Skip table of contents

Toetredingsproces

Het toetredingsbeleid beschrijft het proces van toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel.

  • Doel: Het toetredingsproces heeft als doel een gecontroleerde toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel mogelijk te maken.
  • Initiatie: Deelnemer wil toetreden tot het afsprakenstelsel.
  • Afspraken over het proces: 
    • PotentiĆ«le deelnemer toont aan te voldoen aan de afspraken uit de Afsprakenset;
    • PotentiĆ«le deelnemer en Stichting MedMij bekrachtigen de toetreding door het ondertekenen van de Deelnemersovereenkomst.
  • Resultaat: Deelnemer is toegetreden tot het afsprakenstelsel.
  • Uitzonderingen: Deelnemer is niet toegelaten tot het stelsel, omdat niet aan alle afspraken wordt voldaan.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.