Skip to main content
Skip table of contents

Authorization interface, Vertegenwoordiging

In onderstaande tabel is alleen de uitbreiding aan de scope opgenomen, zoals deze in de MedMij Core staat beschreven, en de verdere toelichtingen daarop.

1.


parameter

vulling

toelichting

scope

Optioneel voor "vertegenwoordigen":

  • de letterlijke waarde onbehalfof of onbehalfofchild
  • met een spatie gescheiden van de andere onderdelen

Voorbeeld van een syntactisch juiste scope is:

  • "onbehalfof", als indicatie dat hier sprake is van vertegenwoordiging
  • "onbehalfofchild", als indicatie dat hier sprake is van wettelijke vertegenwoordiging op basis van ouderlijk gezag
MedMij_geboortedatumDe geboortedatum van de Vertegenwoordigde, geschreven in het formaat <JJJJMMDD>.

Voorbeeld van een syntactische juiste geboortedatum:

  • 19700901

Oftewel 1 september 1970

Bovenstaande tabel is een uitbreiding op de tabel die is weergegeven in core.authint.200

ext.vert.authint.200

2.Alleen als onbehalfof in de scope voorkomt, verzoekt de Authorization Server de Authentication Server ook vrijwillige vertegenwoordiging toe te staan. Dit wordt gedaan volgens de voorwaarden van de Authentication Server.

ext.vert.authint.201

3.Alleen als onbehalfofchild in de scope voorkomt, verzoekt de Authorization Server de Authentication Server ook vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag toe te staan. Dit wordt gedaan volgens de voorwaarden van de Authentication Server.

ext.vert.authint.204

4.De OAuth Authorization Server vergewist zich ervan dat tijdens Authenticatie ook gebruik is gemaakt van vrijwillige Vertegenwoordiging of Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag. Indien dit het geval is, geeft de OAuth Authorization Server een authorization-code uit (naar OAuth Client) voor de identiteit van de Vertegenwoordigde.

ext.vert.authint.202

5.

OAuth Authorization Server behandelt uitzonderingssituaties inzake het token interface volgens onderstaande tabel.

Nummer

Implementeert uitzondering

Uitzondering

Actie

Melding

Vervolg

Authorization interface Vertegenwoordiging 1


De OAuth Authorization Server stelt dat tijdens Authenticatie geen gebruik is gemaakt van vrijwillige Vertegenwoordiging, terwijl dit wel verwacht werd.OAuth Authorization Server informeert daarop Persoon hierover.
OAuth Authorization Server stopt de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Authorization interface Vertegenwoordiging 2

De OAuth Authorization Server stelt dat tijdens Authenticatie gebruik is gemaakt van vrijwillige  Vertegenwoordiging, terwijl dit niet verwacht werd.OAuth Authorization Server informeert daarop Persoon hierover.
OAuth Authorization Server stopt de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Authorization interface Vertegenwoordiging 3
Verzamelen Vert 1De OAuth Authorization Server stelt dat de parameter MedMij_geboortedatum mist in het Authorization request, terwijl de scope wel de waarde onbehalfof bevat.Conform Authorization interface 1b, beschreven in core.authint.207
Conform Authorization interface 1b, beschreven in core.authint.207Conform Authorization interface 1b, beschreven in core.authint.207
Authorization interface Vertegenwoordiging 4
Verzamelen Vert 1De OAuth Authorization Server stelt dat de waarde van de parameter MedMij_geboortedatum niet gelijk is aan de geboortedatum van de Vertegenwoordigde in het achterliggende systeem.
Conform Authorization interface 3, beschreven in core.authint.207Conform Authorization interface 3, beschreven in core.authint.207Conform Authorization interface 3, beschreven in core.authint.207

Authorization interface Vertegenwoordiging 5


De OAuth Authorization Server stelt dat tijdens Authenticatie geen gebruik is gemaakt van Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag, terwijl dit wel verwacht werd.OAuth Authorization Server informeert daarop Persoon hierover.
OAuth Authorization Server stopt de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Authorization interface Vertegenwoordiging 6

De OAuth Authorization Server stelt dat tijdens Authenticatie gebruik is gemaakt van  Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag, terwijl dit niet verwacht werd.OAuth Authorization Server informeert daarop Persoon hierover.
OAuth Authorization Server stopt de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Authorization interface Vertegenwoordiging 7
Verzamelen Vert 5De OAuth Authorization Server stelt dat de parameter MedMij_geboortedatum mist in het Authorization request, terwijl de scope wel de waarde onbehalfofchild bevat.Conform Authorization interface 1b, beschreven in core.authint.207
Conform Authorization interface 1b, beschreven in core.authint.207Conform Authorization interface 1b, beschreven in core.authint.207
Authorization interface Vertegenwoordiging 8
Verzamelen Vert 6De OAuth Authorization Server stelt dat de waarde van de parameter MedMij_geboortedatum niet gelijk is aan de geboortedatum van de Vertegenwoordigde in het achterliggende systeem.
Conform Authorization interface 3, beschreven in core.authint.207Conform Authorization interface 3, beschreven in core.authint.207Conform Authorization interface 3, beschreven in core.authint.207

De OAuth Authorization Server kan deze uitzonderingen alleen vaststellen als de OAuth Authorization Server vrijwillige Vertegenwoordiging en/of Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag ondersteunt. Omdat deze extensie optioneel is voor alle deelnemers, kan de situatie zich voordoen dat de uitzondering wel van toepassing is, maar niet opgemerkt wordt door de OAuth Authorization Server.

ext.vert.authint.203

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.