Skip to main content
Skip table of contents

Correcties op release 1.6.0

Op deze pagina worden alle correcties, voorziene en doorgevoerde, bijgehouden op deze release van het MedMij Afsprakenstelsel. Bij correcties gaat het om aanpassingen die de inhoudelijke strekking van de tekst van het MedMij Afsprakenstelsel niet raken. Voorbeelden zijn:

  • gebroken of foute verwijzingen
  • fouten in terminologie
  • weggevallen passages
  • taalfouten.

Om te voorkomen dat lezers van het MedMij Afsprakenstelsel voortdurend een lijst van errata zouden moeten raadplegen, worden de correcties doorgevoerd in de hoofdtekst. Onderstaande tabel geldt daarbij als vastlegging van de correctiegeschiedenis.

NrPagina('s)Correctie(s)RedenAangepast op
160001Opvragen AanbiederslijstCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

160002Opvragen OAuth Client ListCorrectie Embedded draw.io schema (broken link)Correctie

 

160003

Functies en gegevens, Vertegenwoordiging

Verwijderen van informatieblok 


Toevoegen van Informatieblok + tekst

Deze extensies  zijn beschreven als optionele functionaliteit die geen impact heeft op de interoperabiliteit tussen deelnemers die dit (nog) niet ondersteunen.

Wanneer een aanbieder één of meer optionele functionaliteiten wil aanbieden, vormt dit onderdeel van het acceptatie proces. 

Correctie

 

16004

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring Abonneren

RFC0083 Verruiming toegestane verbijzonderingen toestemmingenCorrectie

 

16005
  • Deelnemersovereenkomst DVP
  • Deelnemersovereenkomst DVA
  • Intentieverklaring DVP
  • Intentieverklaring DVA

RFC0082 Adreswijziging stichting MedMij

Correctie

 

16006A. 9.4.1 Beperking toegang tot informatieRFC0053 was niet volledig doorgevoerd. Naast SMS wordt nu ook e-mail als zwakkere tweede factor beschreven.Correctie

 

16007AanbiedersnamenbeleidEr werd nog twee keer verwezen naar zorgaanbieder, daar waar verwezen moet worden naar aanbieder.Correctie

 

16008Normenkader informatiebeveiligingHet Word-bestand dat als template dient voor de Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage is vervangen door een Excelbestand.Correctie

16009Logo schermen addendumHet logo met nieuw label wordt nu ook getoond op de voorbeeldschermen in het addendum.Correctie

 

16010Functies en gegevensDe uitleg over de beschikbaarheids- en ontvankelijkheidstoets waren weggevallen, deze is teruggezet.Correctie

 

16011

Klachten- en geschillenbeleid, Delen, Autoriseren

Klachten- en geschillenbeleid; Opsomming item 3 weggevallen, opnieuw toegevoegd. 
Delen; grammatica correctie
Autoriseren; zinsconstructie aangepast

Correctie

 

16012Operationele processenToevoegen van locatie (URL) DAP en referentiekaartCorrectie

16013Tekstuele wijzigingen

Op meerdere plaatsen in het afsprakenstelsel zijn tekstuele verbeteringen doorgevoerd, die geen impact of weinig impact hebben op de Deelnemers. Het gaat hierbij om het inkorten en ontdubbelen van bestaande teksten.

Aanpassingen beschreven in MO-94 Afsprakenstelsel in de praktijk, MO-111 Architectuur en technische specificaties, MO-112 Beleid, MO-113 Grondslagen, MO-114 Juridische context, MO-127 Operationele processen

Correctie

 

16014Begrippenlijst uitbreiden

Begrippenlijst geconsolideerd en geactualiseerd

Aanpassingen beschreven in MO-96

Correctie

 

16015Samenvoeging normen A.18.2.3

De teksten van de normen A.18.2.3(1) en A.18.2.3(2) zijn samengevoegd. De nieuwe A.18.2.3 geldt voor alle deelnemers

Aanpassingen beschreven in MO-105

Correctie

 

16016Correcties core.tls.314 & core.tls.315

De teksten van de normen A.18.2.3(1) en A.18.2.3(2) zijn samengevoegd. De nieuwe A.18.2.3 geldt voor alle deelnemers

Aanpassingen beschreven in MO-105

Correctie

 

16017Aanpassing release- en versienummeringsbeleid

Release-cycle-management en versie beheer volgt nu SemVer en vastgestelde publicatiesloten.    

Aanpassingen beschreven in MO-82

Correctie

 

16018Totstandkoming releases tekstueel aanpassen naar USM proces

Aanpassing terminologie in aanvragen van wijzigingen

Aanpassingen beschreven in MO-110

Correctie

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.