Skip to main content
Skip table of contents

Functies en gegevens, Abonneren

Inleiding

Onderstaand diagram toont de functies die vanuit deze extensie worden aangeboden, welke rollen verantwoordelijk zijn voor het leveren van deze functies en welke gegevens door de functie geleverd worden.

Toelichting

Dit diagram toont alleen de verantwoordelijke rol, behorende bij een aangeboden functie. De rollen die de functie gebruiken worden benoemd in de uitwerking van de functie, bijvoorbeeld in een stroomdiagram.

Dienstverlener aanbieder biedt aan Dienstverlener persoon twee functies, namelijk

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.