Skip to main content
Skip table of contents

Notificeren

Inleiding

Op deze pagina staan de stroomdiagrammen behorende bij de functie Notificeren. De oranje baan hoort (conform de MedMij-huisstijl) tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Aanbiedersdomein.

Usecase Notificeren

 


In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de genoemde rollen.

De totale procesgang van de functie Notificeren kent de volgende stappen:

  • Hetzij de Dienstverlener aanbieder detecteert een wijziging in (gezondheids)informatie waarop Persoon een Abonnement heeft genomen (een inhoudelijke wijziging) of de Dienstverlener aanbieder beëindigt, op eigen initiatief, een specifiek Abonnement (een abonnementswijziging).
  • Indien het een inhoudelijke wijziging betreft, wordt vastgesteld dat de Persoon instaat voor de beschikbaarheid van de betreffende gezondheidsinformatie. De notie van beschikbaarheid is dezelfde als die in de functie Verzamelen.
  • De Dienstverlener aanbieder plaatst een Notificatie bij de Dienstverlener persoon en slaat de meta-informatie op die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid core.logging.100 en core.logging.101.
  • Bij ontvangst van een Notificatie slaat de Dienstverlener persoon de meta-informatie op die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid ext.abo.logging.100.
  • Mogelijk stelt de Dienstverlener persoon de Persoon op de hoogte van de Notificatie. Indien dat door middel van een tekstbericht gebeurt, worden hiervoor de teksten gebruikt die zijn opgenomen op de pagina Notificatie van Persoon.

Uitzonderingen op de Happy flow van de usecase

Notificeren 1Dienstverlener persoon vindt de ontvangen Notificatie ongeldig.Dienstverlener persoon informeert Dienstverlener aanbieder over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Notificeren 2Dienstverlener persoon kan de Notificatie niet, niet geheel of niet tijdig verwerken.Dienstverlener persoon informeert Dienstverlener aanbieder over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Implementatie van de usecase Notificeren

Verantwoordelijkheden inzake uitzonderingen op de happy flow zijn opgenomen bij de respectievelijke interface, waar de uitzonderingen bij de functies zijn genoemd

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De flow kent de volgende stappen:

  1. De Notification Client detecteert een inhoudelijke wijziging in de gezondheidsinformatie waarop Persoon een geldig Abonnement is aangegaan, respectievelijk de Notification Client detecteert dat de Aanbieder een zeker abonnement beëindigt.
  2. In beide gevallen bepaalt de Notification Client, o.b.v. de client_id die werd gebruikt bij het aangaan van het Abonnement, in de OAuth Client List het juiste Resource Notification Endpoint , respectievelijk Subscription Notification Endpoint.
  3. De Notification Client stuurt subscription notification, respectievelijk resource notification naar de Notification Server. Dan breekt het moment aan waarop de Dienstverlener aanbieder op zijn vroegst ervoor instaat dat de Aanbieder voor tenminste één van de gevraagde Gegevensdiensten überhaupt gezondheidsinformatie van die Persoon beschikbaar heeft, of anders de happy flow afbreekt
  4. De Notification Server controleert de Notificatie , laat deze eventueel aan de Persoon tonen, en verstuurt een antwoord naar de Notification Client.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.