Skip to main content
Skip table of contents

Functies en gegevens, Vertegenwoordiging

Inleiding

De extensie Vertegenwoordiging heeft impact op drie functies uit de MedMij Core, namelijk Authenticeren, Autoriseren en Verzamelen.

Authenticeren

De functie Authenticeren voor Vertegenwoordiging is een afgeleide van de functie Authenticeren, die in de Core staat beschreven. Een groot gedeelte van de functie Authenticeren geldt ook voor de functie Authenticeren voor Vertegenwoordiging. Alleen de wijzigingen op de originele functie staan beschreven. De diagrammen tonen alleen de situatie waarin alle acties slagen (de zogenaamde happy flow). De oranje elementen horen (conform de MedMij-huisstijl) tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Aanbiedersdomein, de grijze tot het externe domein. Alleen de gewijzigde of nieuwe elementen zijn volledig zichtbaar.

Autoriseren

De functie Autoriseren voor Vertegenwoordiging is een afgeleide van de functie Autoriseren, die in de Core staat beschreven. Een groot gedeelte van de functie Autoriseren geldt ook voor de functie Autoriseren voor Vertegenwoordeging. Alleen de wijzigingen op de originele functie staan beschreven. De diagrammen tonen alleen de situatie waarin alle acties slagen tot en met dat de Dienstverlener persoon geautoriseerd is (de zogenaamde happy flow). De oranje elementen horen, conform de MedMij-huisstijl, tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Aanbiedersdomein, de grijze tot externe domein.

Verzamelen

De functie Verzamelen voor Vertegenwoordiging is een afgeleide van de functie Verzamelen, die in de core staat beschreven. Een groot gedeelte van de functie Verzamelen geldt ook voor de functie Verzamelen voor Vertegenwoordeging. Alleen de wijzigingen op de originele functie staan beschreven. De diagrammen tonen alleen de situatie waarin alle acties slagen tot en met het uiteindelijke verzamelen van de gezondheidsinformatie (de zogenaamde happy flow). De oranje elementen horen, conform de MedMij-huisstijl tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Aanbiedersdomein, de grijze tot het externe domein. Alleen de gewijzigde of nieuwe elementen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.