Skip to main content
Skip table of contents

Functies en gegevens, Vertegenwoordiging

Inleiding

De extensie Vertegenwoordiging heeft impact op drie functies uit de MedMij Core, namelijk Authenticeren, Autoriseren en Verzamelen.

In de extensie Vertegenwoordiging is vrijwillige Vertegenwoordiging beschreven en Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag. Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag heeft impact op de Beschikbaarheidstoets, die beschreven is in het MedMij Domein Zorg in het onderdeel Verantwoordelijkheden.

Authenticeren voor Vertegenwoordiging

De functie Authenticeren voor Vertegenwoordiging is een afgeleide van de functie Authenticeren, die in de Core staat beschreven.

Autoriseren voor Vertegenwoordiging

De functie Autoriseren voor Vertegenwoordiging is een afgeleide van de functie Autoriseren, die in de Core staat beschreven. 

Verzamelen voor Vertegenwoordiging

De functie Verzamelen voor Vertegenwoordiging is een afgeleide van de functie Verzamelen, die in de core staat beschreven.

Beschikbaarheidstoets

Met de beschikbaarheidstoets wordt bij de functies Verzamelen en Abonneren al gecontroleerd:

  • of er een behandelrelatie bestaat (of heeft bestaan) tussen Aanbieder en Persoon,
  • of de Aanbieder gegevens van een bepaalde Persoon beschikbaar stelt en
  • de Persoon aan de gestelde leeftijdseis voldoet om gegevens te mogen uitwisselen. Dit is de leeftijdseis dat de Persoon 16 jaar of ouder is.

De beschikbaarheidstoets uit de core wordt aangevuld voor Vertegenwoordiging op basis van ouderlijk gezag met de volgende controle:

  • of de Vertegenwoordigde jonger dan 12 jaar is.

De leeftijdseis dat de Vertegenwoordigde jonger dan 12 jaar is geldt alleen bij gebruik van Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag. Bij gebruik van vrijwillige Vertegenwoordiging of Verzamelen door de Persoon zelf geldt de leeftijdseis dat de Persoon 16 jaar of ouder is.

Toestemming

Wanneer Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag wordt gebruikt, kunnen gegevens alleen verzameld worden via eenmalige Toestemming. Het risico wordt met deze maatregel afgedekt dat een ouderlijk gezaghebbende nog langer gegevens van een Persoon van 0 tot 12 jaar kan verzamelen in de PGO wanneer het ouderlijk gezag vervalt. Door gebruik van eenmalige Toestemming wordt in de authenticatieflow elke keer dat een ouderlijk gezaghebbende gegevens wil verzamelen gecontroleerd door de Dienstverlener authenticatie of de ouderlijke gezagsrelatie nog bestaat. 

Dit betekent dat de Dienstverlener aanbieder in de Toestemmingsverklaring (zie Toestemmingsverklaring - MedMij Afsprakenstelsel - In ontwikkeling - MedMij Afsprakenstelsel) de mogelijkheid langdurige toestemming niet mag aanbieden bij gebruik van Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag.

Gebruikersovereenkomst DVP en PGO gebruiker

Wanneer een DVP Vertegenwoordiging op grond van het ouderlijk gezag ondersteunt, is een PGO account niet langer voorbehouden aan Personen van 16 jaar en ouder. Er kan dan ook een PGO account aangemaakt worden voor Personen van 0 tot 12 jaar door de ouderlijk gezaghebbende. Dit vraagt een aanpassing van de gebruikersovereenkomst van DVP's.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.