Skip to main content
Skip table of contents

Operationele processen testen

Het onderdeel ‘Operationele processen testen’ geeft op hoofdlijnen een overzicht van de belangrijkste testprocessen waarbij deelnemers een rol spelen.

Testproces als onderdeel van (her-)acceptatie van (Kandidaat-)Deelnemer 

 • Doel: Het testproces als onderdeel van (her-)acceptatie van (Kandidaat-)Deelnemer heeft als doel te toetsen of de (Kandidaat-)Deelnemer voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel. 

 • Initiatie: (Kandidaat-)Deelnemer wordt getoetst op conformatie aan het MedMij afsprakenstelsel. 

 • Afspraken over het proces:
  Operationele afspraken zijn vastgesteld in lijn met het Testbeleid

 1. Testproces voor (Kandidaat-)Deelnemers: 

  1. (Kandidaat-)Deelnemers moeten alle relevante simulatortesten doorlopen voordat ze contact opnemen met de Beheerorganisatie voor (her)acceptatie. 

  2. De (Kandidaat-)deelnemer moet een rapportage aanleveren waarin wordt aangetoond dat alle relevante simulatortesten met succes zijn doorlopen. 

  3. De Beheerorganisatie zal op basis van deze rapportage beoordelen of er nog technische problemen zijn die moeten worden opgelost voordat er wordt geaccepteerd. 

 2. Verantwoordelijkheid van MedMij: 

  1. De Beheerorganisatie zal bij elke minor en optionele major release van het MedMij afsprakenstelsel de reikwijdte van het testen afstemmen tijdens expertsessies met deelnemers, inclusief welk testplan moet worden aangetoond en aan welke criteria moet worden voldaan. Deze afspraken worden opgenomen in de Testmethodiek

  2. De Beheerorganisatie zal een simulator ter beschikking stellen om de overeengekomen specificaties te kunnen toetsen.

 3. Verantwoordelijkheid van de (Kandidaat-)deelnemer: 

  1. De (Kandidaat-)deelnemer is verplicht de simulator te gebruiken voor het uitvoeren van de verplichte testscenario’s. De simulator levert bewijs van de uitgevoerde test(en) en de testresultaten, welke moeten worden overlegd aan de Beheerorganisatie. 

 4. Acceptatie en Ketentest: 

  1. De (Kandidaat-)deelnemer neemt contact op met de Beheerorganisatie wanneer ze klaar is voor (her)acceptatie. 

  2. MedMij organiseert minstens eenmaal per jaar een verplichte ketentest. 

 5. Monitoring en Handhaving: 

  1. De Beheerorganisatie is verantwoordelijk voor het monitoren van de naleving van de operationele afspraken. 

  2. Bij niet-naleving van de afspraken treedt het nalevingsbeleid in werking.

 6. Resultaat: 

  1. Deelnemer blijft erkend als deelnemer van MedMij. Stichting MedMij heeft het betreffende register aangepast. De deelnemer wordt geïnformeerd over de doorgevoerde wijziging.

  2. De kandidaat-deelnemer heeft voldaan aan dit onderdeel van het Toetredingsproces.

 7. Uitzonderingen: (Kandidaat-)deelnemer voldoet niet aan de vereisten van het MedMij afsprakenstelsel en wordt niet (langer) erkend als deelnemer. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.