Skip to main content
Skip table of contents

Performancebeleid

De totale performance van het MedMij-netwerk hangt af van de individuele prestaties van deelnemers en MedMij Registratie. Aangezien de persoon binnen MedMij de regie voert over de uitwisseling van gegevens, initieert de Dienstverlener persoon bij de functies Verzamelen en Delen de interacties en reageert de Dienstverlener aanbieder. Om die reden zijn er afspraken over de beschikbaarheid en reactietijd van Dienstverleners aanbieder (zie Token interface en Resource interface). Bij de overige usecases voor het opvragen van de lijsten initiĆ«ren deelnemers en reageert MedMij Registratie. Daarom zijn er afspraken over de beschikbaarheid van MedMij Registratie (zie Interfaces lijsten). 

Mochten MedMij-regie en/of deelnemers bij elkaar constateren dat de performance achterblijft of dat er fouten ontstaan in de onderlinge interacties, dan wordt van de deelnemers naar redelijkheid verwacht dat ze inspanning verrichten om dit onderling aanhangig te maken en te kijken of het daarmee opgelost kan worden. Stichting MedMij kan hierbij faciliteren en mediĆ«ren (zie ook Samenwerkings- en escalatiebeleid). Deelnemers gebruiken alle aanwezige logging, naar redelijkheid, om een probleem te helpen oplossen.

Toelichting

Om fouten in de eerste productieversie van het stelsel tijdig op te sporen, organiseert Stichting MedMij een platform om fouten op te sporen en op te lossen. Deelnemers leveren hieraan actief een bijdrage.


Mochten de prestaties van een deelnemer achterblijven en/of een deelnemer toont onvoldoende inzet om problemen op te lossen, dan treedt het Nalevingsbeleid in werking.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.