Skip to main content
Skip table of contents

Resource notification interface

Het resource notification interface hoort de hoofdfunctie Uitwisseling, terwijl het subscription notification interface bij de hoofdfunctie Regie hoort.

1.De Notification Client en de Notification Server maken op het resource notification interface gebruik van HTTP 1.1.

ext.abo.rscnotint.200

2.De Notification Client verstuurt de resource notification middels een HTTP POST van een Notification op het in de OAuth Client List aangetroffen Subscription Notification Endpoint.

ext.abo.rscnotint.201

3.De resource notification hanteert  de structuur: <base uri>/Notification (zonder andere parameters in de URL).

ext.abo.rscnotint.202

4.Voor Notificaties en foutmeldingen op het resource notification interface gebruiken Notification Client en de Notification Server het formaat JSON.

ext.abo.rscnotint.203

5.

De twee parameters in de resource notification worden als volgt gevuld.

parameter

vulling

toelichting

subscription_id

De waarde waarmee de Subscription Server dit Abonnement in de subscription response heeft geïdentificeerd.Een gebeurtenis bij een Aanbieder kan theoretisch leiden tot meerdere Notificaties. Iedere Notificatie hoort echter bij precies één Abonnement.
notification_typeDe letterlijke waarde resource.Zo kan de Notification Server de resource notification van de subscription notification onderscheiden.
Toelichting

Hier is niet, zoals in de subscription notification, een end_date opgenomen, omdat dat bij de hoofdfunctie Regie hoort. Communicatie over de Abonnementen-administratie vindt geheel plaats op het subscription notification interface. Het resource notification interface is alleen voor inhoudelijke notificaties. Mogelijk zal in toekomstige releases van het MedMij Afsprakenstelsel in de resource notification ook een nadere indicatie worden opgenomen van het onderdeel van de Gegevensdienst waarop er nieuwe informatie beschikbaar is.

ext.abo.rscnotint.204

6.

De enige parameter van de resource notification response wordt als volgt gevuld.

parameter

vulling

toelichting

notification_id

identificatie waarmee de Notification Server de Notificatie uniek voor dit Abonnement identificeert

Het id kan bijvoorbeeld een integer waarde zijn, of een UUID, maar kan ook volgens een ander geldig ID-patroon worden gevuld.

ext.abo.rscnotint.205

7.

Een Notification Client plaats binnen één (1) uur na het beschikbaar komen van nieuwe (gezondheids)informatie voor die Persoon betreffende die Gegevensdienst, een resource notification  dienaangaande bij de betreffende Notification Server.

Toelichting

Als het tijdstip van beschikbaar komen van nieuwe (gezondheids)informatie wordt het moment gezien waarop betreffende informatie namens verwerkingsverantwoordelijke Aanbieder (handmatig of automatisch) als "beschikbaar voor Persoon" wordt aangemerkt.

ext.abo.rscnotint.206

8.Na ontvangst van een resource notification, zal de Notification Server, indien in antwoord daarop een resource notification response dient te worden gedaan, na maximaal tien (10) seconden dit antwoord ter beschikking stellen aan de Notification Client. Dit gedrag van de Notification Server is gedurende minimaal 98,5% van de tijd beschikbaar.

ext.abo.rscnotint.207

9.

Notification Server en Notification Client handelen uitzonderingssituaties inzake het resource notification interface af volgens onderstaande tabel.

Nummer

Implementeert uitzondering

Uitzondering

Actie

Melding

Vervolg

Resource notification interface 1Notificeren 1

Notification Server vindt de ontvangen resource notification ongeldig.

Notification Server informeert Notification Client over deze uitzondering.

Conform HTTP specificatie met met status code 400 "Foute aanvraag", en met in de body de van toepassing zijnde error code ("invalid_subscription_id" of "invalid_notification_type")

Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Wanneer Notification Client een error "invalid_subscription_id" ontvangt, dan dient het Abonnement direct te worden beëindigd, en wel zonder hiervoor opnieuw een notification te sturen.

Resource notification interface 2Notificeren 2

Notification Server kan in de request niet, niet geheel of niet tijdig verwerken.

Notification Server informeert Notification Client over deze uitzondering.Conform HTTP specificatie met met status code 500 "Interne serverfout"Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

ext.abo.rscnotint.208

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.