Skip to main content
Skip table of contents

Interfaces, Abonneren

Inleiding

Op deze pagina's staan de verantwoordelijkheden die horen bij de interfaces binnen deze Extensie. In elke functie wordt gebruik gemaakt van één of meer van deze interfaces. Onderstaande tabel laat zien welke functies welke interface gebruiken.

hoofdfunctieRegieUitwisselingCoördinatie
interfaceuser interfaceauthorization interfacetoken interfacesubscription interfacesubscription
notification interface
resource
notification interface
resource interfaceGNL interfaceOCL interfaceZAL interface
geboden door rolAuthorization
Server
Subscription
Server
Notification
Server
Resource
Server
MedMij
Registratie
AbonnerenXXXX

NotificerenXXVerantwoordelijkheden over de adressering van deze interfaces komen hieronder aan de orde. Verantwoordelijkheden voor de specifieke interfaces zijn opgenomen in specifieke subpagina's, die klikbaar zijn in bovenstaande tabel.

Adressen en interfaces

Op de zes interfaces in de flows van Abonneren en Notificeren adresseren Applicatie-rollen elkaar op basis van een URI. Onderstaande tabel geeft een overzicht.

hoofdfunctieinterface

geadresseerde

bericht

kanaal

Regiesubscription interfaceSubscription Endpoint
van de Subscription Server
subscription requestbackchannel
subscription notification interfaceSubscription Notification Endpoint
van de Notification Server
subscription notification
Uitwisselingresource notification interfaceResource Notification Endpoint
van de Notification Server
resource notification

In de verantwoordelijkheden wordt bepaald hoe de URI's zijn opgebouwd waarmee de adresbepaler de adresgebruiker de geadresseerde laat adresseren, en hoe de parameters worden gevuld. De opbouw van het adres is steeds dezelfde, ook voor frontchannel en backchannel. Desondanks maken we in het logische informatiemodel, in de Aanbiederslijst, wel onderscheid tussen Frontchanneluri en Backchanneluri. Dat houdt dat model wendbaarder, mocht er ooit wel adresseringsverschillen tussen frontchannel en backchannel ontstaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.