Skip to main content
Skip table of contents

Technische storing, Core


Om verschillende redenen kan een technische storing ontstaan in de uitvoering van het proces. Als dit bij de Dienstverlener aanbieder het geval is, moet de Dienstverlener aanbieder een foutpagina tonen. Dit om verkeer met de Dienstverlener persoon te beperken. Hierbij moet wel voldaan worden aan de bij de interfaces beschreven uitzonderingen.

De foutpagina toont een minimale functionele beschrijving en, indien mogelijk, de mogelijkheid om terug te keren naar de PGO.

Tekst

Titel: Technische storing :

Het is op dit moment niet mogelijk om toestemming te geven of aan te passen. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Probeer het later nog eens of neem contact op met <Naam DVA>, <telefoonnummer DVA>. Dit is de leverancier van het computersysteem van <Naam Aanbieder>. Als je contact opneemt met <Naam DVA>, heb je de volgende gegevens nodig:

  • Trace ID: <trace_id>
  •  Session ID: <session_id>

De knop of link om terug te keren naar de PGO mag alleen zichtbaar zijn bij een geldige client_id en redirection_uri.
In geval één of beide waarden niet of foutief gevuld zijn moet de link verborgen worden. (Zie ook de specificaties van Oauth2.0 in IETF RFC 6749.)

Voorbeeld


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.