Skip to main content
Skip table of contents

Beëindigingsverklaring Abonnement

De Persoon moet een abonnement kunnen beëindigen. Om dit te faciliteren toont de Dienstverlener aanbieder dit scherm.

Tekst

Beëindigingsverklaring

Eerder heb ik <Naam Aanbieder> toestemming gegeven om <Naam PGO> meldingen te sturen als er iets wijzigt in de gegevens die <Naam Aanbieder> over mij bijhoudt. 

Het gaat hierbij om meldingen over veranderingen in:
- <Naam Gegevensdienst>

Hierbij trek ik deze toestemming in. <Naam Aanbieder> mag mij geen meldingen meer sturen.

Toelichting op de beëindigingsverklaring

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de zorgverlener, zoals je huisarts, verplicht om ervoor te zorgen dat ‘anderen’ (lees: jouw PGO) dan de patiënt (lees: jij) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van jouw medisch dossier, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Eerder had je toestemming gegeven aan jouw zorgverlener om meldingen over veranderingen in jouw medische gegevens naar jouw PGO te sturen. Die toestemming trek je hierbij in. Jouw zorgverlener mag jou geen meldingen meer sturen.

Voorbeeld


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.