Skip to main content
Skip table of contents

Schermen (User interface), Abonneren

De user interface hoort bij de hoofdfunctie Regie. Het beschrijft de eisen aan de schermen waaraan Dienstverleners aanbieders moeten voldoen in de functie Abonneren.

Voor deze schermen gelden dezelfde regels als voor de schermen die in de Core beschreven staan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.