Skip to main content
Skip table of contents

Toestemmingsverklaring, Abonneren

Voor bepaalde gegevensdiensten geldt dat een Persoon een abonnement kan nemen op de wijzigingen in het dossier van de Aanbieder. De aanbieder stuurt in het geval van een abonnement notificaties naar de Persoon over wijzigingen in het dossier. Met dit scherm kan een Persoon toestemming geven voor het notificeren. 

Let op, er worden geen gegevens met de notificatie meegestuurd. De gegevens moeten middels de functie Verzamelen worden opgehaald. Ook wordt hiermee geen toestemming gegeven voor langdurige toestemming.

Tekst

Toestemmingsverklaring

Hierbij geef ik <Naam Aanbieder> toestemming om <Naam PGO>, een melding te sturen als er iets wijzigt in de gegevens die <Naam Aanbieder> over mij bijhoudt.

Het gaat hierbij om meldingen over veranderingen in:
- <Naam Gegevensdiest>

Ik geef deze toestemming voor de komende Duur dagen. Let op, <Naam Aanbieder> mag en kan deze periode korter maken.

Toelichting op de toestemmingsverklaring

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de zorgverlener, zoals je huisarts, verplicht om ervoor te zorgen dat ‘anderen’ (lees: jouw PGO) dan de patiënt (lees: jij) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van jouw medisch dossier, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wil je dat jouw zorgaanbieder meldingen over veranderingen in jouw medische gegevens naar jouw PGO stuurt? Dan moet je de zorgverlener hier toestemming voor geven.

Nadat je toestemming hebt gegeven, zal jouw PGO de zorgaanbieder vragen om de komende tijd meldingen te geven als er iets wijzigt in de gegevens die hij over je bijhoudt. Let op! Jouw zorgaanbieder mag ook nee zeggen op jouw vraag, en mag ook een kortere periode aanhouden dan je hebt gevraagd.

Voorbeeld


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.