Skip to main content
Skip table of contents

Correcties op release 1.3.0

Met deze pagina worden alle correcties, voorziene en doorgevoerde, bijgehouden op deze release van het MedMij Afsprakenstelsel. Bij correcties gaat het om aanpassingen die de inhoudelijke strekking van de tekst van het MedMij Afsprakenstelsel niet raken. Voorbeelden zijn:

  • gebroken of foute verwijzingen;
  • fouten in terminologie;
  • weggevallen passages;
  • taalfouten.

Om te voorkomen dat lezers van het MedMij Afsprakenstelsel voortdurend een lijst van errata zouden moeten raadplegen, worden de correcties doorgevoerd in de hoofdtekst. Onderstaande tabel geldt daarbij als vastlegging van de correctiegeschiedenis.

NrPagina('s)Correctie(s)RedenAangepast op
1.3.0-1Resource notification interfaceStap 1c gecorrigeerdVerkeerde merge5 november 2020
1.3.0-2Subscription notification interfaceStap 1c gecorrigeerdVerkeerde merge5 november 2020
1.3.0-3Authorization interfaceScope toelichting over duur met waarde 0 gecorrigeerd.Typo's en redactiewerk5 november 2020
1.3.0-4NetwerkOndersteuning G3 certificaten tot 31 december 2020Correctie11 november 2020
1.3.0-5Token interfaceUitzondering Token interface 2 verwijderd (conform RFC0015 Uitzondering Token interface 2)Typo's en redactiewerk12 november 2020
1.3.0-6Changelog release 1.3.0RFC0015/token interface wijziging gecorrigeerd (conform RFC0015 Uitzondering Token interface 2)Typo's en redactiewerk12 november 2020
1.3.0-7Token interfaceRFC0014 Extra controles door Authorization Interface correctie toegepastTypo's en redactiewerk12 november 2020
1.3.0-8Changelog release 1.3.0Extra controle RFC0014 Extra controles door Authorization Interface toegevoegdTypo's en redactiewerk12 november 2020
1.3.0-9XML-schema'sSchema OCL aangepast ivm backwards compatibility (redirect_url niet verplicht voor 1.2.0 entries)Correctie13 november 2020
1.3.0-10A.10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelenCorrectie op RFC0013 Meer mogelijkheden voor encryptie toestaan doorgevoerd.Correctie16 november 2020
1.3.0-11Normenkader informatiebeveiligingVerouderde versie changelog normenkader vervangen door nieuwe.Correctie16 november 2020
1.3.0-12Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportageVerwijzing naar correcte versie afsprakenstelselTypo's en redactiewerk16 november 2020
1.3.0-13Normenkader informatiebeveiligingWord download van normenkader vervangen door nieuwe versieTypo's en redactiewerk16 november 2020
1.3.0-14Resource interfaceCorrectie bij uitzondering 3: treedt op als uitzonder 1 én 2 niet van toepassing zijnCorrectie27 november 2020
1.3.0-15Interfaces lijstenParameter in uri's vervangen naar 1.3.0Correctie2 december 2020
1.3.0-16XML-schema'sVoorbeelden bijgewerkt met tijdzone in tijdstempelsCorrectie12 december 2020
1.3.0-17Statuten Stichting MedMijLink naar statuten hersteldTypo's en redactiewerk23 januari 2021
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.